zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Pretraživanje arhiva (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 178030
Naziv projekta: GENETSKA VARAIJABILNOST LJEKOVITOG I AROMATIČNOG BILJA
Godina: 2001. - lipanj 2002.
Područje: Biotehničke znanosti
Prosudbena
skupina:
Osiguranje kakvoće u proizvodnji
Glavni istraživač: Zlatko Šatović
Ustanova: Agronomski fakultet, Zagreb
Ključne riječi:
URL:  
E-pošta:  
Telefon:  
Suradnici:
Ksenija Karlović  Istraživač
Ines Vršek  Istraživač
Jerko Gunjača  Istraživač
Marija Pecina  Istraživač
Ivan Kolak  Istraživač
Kroata Hazler  Istraživač iz druge ustanove
Zlatko Liber  Istraživač iz druge ustanove
Mihaela Britvec  Konzultant
Franjo Šatović  Konzultant
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=178030&period=1996 
English
Project Title:  
Area: Biotechnology 
Peer review group: Introduction of Quality Assurance System in the Production of Microbiological, Vegetal, Wood and Animal Products 
Institution: The Faculty of Agriculture of the University of Zagreb 
Keywords:  

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr