zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Pretraživanje arhiva (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 010008
Naziv projekta: Kontinentalni resursi u funkciji razvitka turizma
Godina: 2001. - lipanj 2002.
Područje: Društvene znanosti
Prosudbena
skupina:
Ekonomija
Glavni istraživač: Marcel Meler
Ustanova: Ekonomski fakultet, Osijek
Ključne riječi:
URL:  
E-pošta:  
Telefon:  
Suradnici:
Mirna Leko-Šimić  Istraživač
Željko Turkalj  Istraživač
Ivanka Avelini Holjevac  Istraživač
Josip Mesarić  Istraživač
Drago Ružić  Istraživač
Dražen Barković  Istraživač
Marijan Karić  Istraživač
Ninoslav Novak  Istraživač
Mane Medić  Istraživač
Branimir Dukić  Istraživač
Đordano Peršurić  Istraživač iz druge ustanove
Stipan Penavin  Istraživač iz druge ustanove
Zdenko Cerović  Istraživač iz druge ustanove
Zdravko Šergo  Istraživač iz druge ustanove
Desimir Bošković  Istraživač iz druge ustanove
Mario Staver  Istraživač iz druge ustanove
Pavlo Ružić  Istraživač iz druge ustanove
Olivera Koprivnjak  Istraživač iz druge ustanove
Tonka Pančić Kombol  Istraživač iz druge ustanove
Jusuf Šehanović  Istraživač iz druge ustanove
Marija Bušelić  Istraživač iz druge ustanove
Tihomir Moslavac  Istraživač iz druge ustanove
Jasna Kordić  Istraživač iz druge ustanove
Ljiljana Primorac  Istraživač iz druge ustanove
Drago Šubarić  Istraživač iz druge ustanove
Dragan Kovačević  Istraživač iz druge ustanove
Andrija Pozderović  Istraživač iz druge ustanove
Milena L. Mandić  Istraživač iz druge ustanove
Žaneta Ugarčić-Hardi  Istraživač iz druge ustanove
Aldo Milotić  Istraživač iz druge ustanove
Božidar Petrač  Istraživač iz druge ustanove
Ivan Šverko  Istraživač iz druge ustanove
Vladimir Cini  Istraživač iz druge ustanove
Bruno Grbac  Istraživač iz druge ustanove
Dragan Magaš  Istraživač iz druge ustanove
Zdenko Tomčić  Istraživač iz druge ustanove
Vlasta Piližota  Istraživač iz druge ustanove
Antun Petričević  Istraživač iz druge ustanove
Borislav Šimundić  Istraživač iz druge ustanove
Gordana Kralik  Istraživač iz druge ustanove
Željko Bukvić  Istraživač iz druge ustanove
Goran Kušec  Istraživač iz druge ustanove
Zlata Maltar  Istraživač iz druge ustanove
Jovica Hardi  Istraživač iz druge ustanove
Davor Kralik  Istraživač iz druge ustanove
Zoran Škrtić  Istraživač iz druge ustanove
Franjo Jović  Istraživač iz druge ustanove
Vinko Barić  Istraživač iz druge ustanove
Ivan Mencer  Istraživač iz druge ustanove
Ivan Jurić  Istraživač iz druge ustanove
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=010008&period=1996 
English
Project Title:  
Area: Social Sciences 
Peer review group: Economics 
Institution: The Faculty of Economics of the University of Osijek 
Keywords:  

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr