zProjekti
zProjekti
Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-2-26
zProjekti Pretraživanje arhiva (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 120001
Naziv projekta: Napredne tehnologije vođenja pogona termoelektrane
Godina: 1997. - lipanj 2002.
Područje: Tehničke znanosti
Prosudbena
skupina:
Strojarstvo
Glavni istraživač: Nikola Šerman
Ustanova: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
Ključne riječi:
URL: http://powerlab.fsb.hr/nserman 
E-pošta: nserman@fsb.hr 
Telefon: 6168172 
Suradnici:
Željko Slavica  Istraživač
Vinko Martinis  Istraživač
Željko Bogdan  Istraživač
Daniel-Rolph Schneider  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=120001&period=1996 
English
Project Title: Advanced control technologies in thermal power plants 
Area: Technical Sciences 
Peer review group: Mechanical Engineering 
Institution: The Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture of the University of Zagreb 
Keywords:  

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr