zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 00220301
Naziv projekta: Atopijski poremećaji dišnog sustava i kože
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Javnozdravstvena istraživanja
Glavni istraživač: Božica Kanceljak-Macan
Ustanova: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
Ključne riječi: Atopija, kožno testiranje, imunoglobulin E, nazalna reaktivnost, bronhalna
URL: http://www.imi.hr 
E-pošta: bkancelj@imi.hr 
Telefon: (01) 2348-355, 2347-884 
Suradnici:
Davor Plavec  Istraživač
Sanja Milković-Kraus  Istraživač
Tajana Klepac  Znanstveni novak
Jelena Macan  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_teme=00220301&period=1996 
English
Project Title: Atopic disorders of the respiratory system and skin 
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Public Health Research 
Institution: Institute for Medical Research and Occupational Health, Zagreb 
Keywords: Atopy, skin testing, immunoglobulin E, nasal reactivity, bronchial reactivi 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr