zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 00220103
Naziv projekta: Kompleksi prelaznih metala u modelnim sustavima i biomatrici
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Javnozdravstvena istraživanja
Glavni istraživač: Jasmina Sabolović
Ustanova: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
Ključne riječi: prelazni metali, bioligandi, kompleksi, tragovi metala, konstante stabilnos
URL: http://www.imi.hr 
E-pošta: jasmina.sabolovic@imi.hr 
Telefon: (01) 4673 188 
Suradnici:
Gina Branica  Istraživač
Branka Grgas  Istraživač
Nenad Raos  Istraživač
Nikola Ivičić  Istraživač
Klaus R. Liedl  Istraživač iz druge ustanove
Dario Omanović  Istraživač iz druge ustanove
Milivoj Lovrić  Istraživač iz druge ustanove
Gordana Pavlović  Istraživač iz druge ustanove
Branko Kaitner  Istraživač iz druge ustanove
Vesna Noethig-Laslo  Istraživač iz druge ustanove
Vladimir Simeon  Konzultant
Marko Branica  Konzultant
Lora Žuža  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_teme=00220103&period=1996 
English
Project Title: Transition metal complexes in model systems and biomatrix 
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Public Health Research 
Institution: Institute for Medical Research and Occupational Health, Zagreb 
Keywords: transition metals, bioligands, complexes, trace metals, stability constants 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr