zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 178211
Naziv projekta: Utjecaj i učinak razvojnih čimbenika i agrarnih mjera
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Biotehničke znanosti
Prosudbena
skupina:
Agroekološki sustavi
Glavni istraživač: Tito Žimbrek
Ustanova: Agronomski fakultet, Zagreb
Ključne riječi: Agrarna politika, profesionalizacija poljoprivrednika, tehniičko-tehnološke
URL: http://- 
E-pošta: ramonaf@agr.hr 
Telefon: 01/2393757 
Suradnici:
Ivo Grgić  Istraživač
Đurđica Žutinić  Istraživač
Branko Rezo  Istraživač
Srećko Brkić  Istraživač
Mate Bobanac  Istraživač
Tomislav Budin  Konzultant
Miroslav Tratnik  Konzultant
Kristina Svržnjak  Znanstveni novak
Ramona Franić  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=178211&period=1996 
English
Project Title: Impacts and effects of develop. factors and agric. policies 
Area: Biotechnology 
Peer review group: Croatian Agroecosystems from the Aspect of Intensive and Sustainable Agriculture 
Institution: The Faculty of Agriculture of the University of Zagreb 
Keywords: Agricultural policy, profesionalization of farmers, technical and technolog 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr