zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 178151
Naziv projekta: Erozija tla u agroekološkim prilikama središnje Hrvatske
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Biotehničke znanosti
Prosudbena
skupina:
Agroekološki sustavi
Glavni istraživač: Ferdo Bašić
Ustanova: Agronomski fakultet, Zagreb
Ključne riječi: Erozija vodom, na~ini obrade tla, pseudoglej, erozijski nanos, erozivnost k
URL: http://www.agr.hr 
E-pošta: fbasic@agr.hr 
Telefon: 01 23 93 815 
Suradnici:
Milan Mesić  Istraživač
Tomislav Ćosić  Istraživač
Ivica Kisić  Istraživač
Anđelko Butorac  Istraživač
Mijo Sabolić  Istraživač iz druge ustanove
Othmar Nestroy  Istraživač iz druge ustanove
Mihovil Vlahinić  Konzultant
MARTINA LJUBIČIĆ  Znanstveni novak
DRAŽEN BLAŠKOVIĆ  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=178151&period=1996 
English
Project Title: WATER EROSION AND SLM IN CENTRAL CROATIA 
Area: Biotechnology 
Peer review group: Croatian Agroecosystems from the Aspect of Intensive and Sustainable Agriculture 
Institution: The Faculty of Agriculture of the University of Zagreb 
Keywords: Water erosion, Tillage systems, Planosol, Erosional drift, Rain erosivity, 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr