zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 119201
Naziv projekta: Kolektivne pojave u novim materijalima
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Prirodne znanosti
Prosudbena
skupina:
Fizika
Glavni istraživač: Amir Hamzić
Ustanova: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb
Ključne riječi: visokotemp. supravodiči; slojaste magn. strukture; mikrovalna apsorpcija; v
URL: http://www.phy.hr/~hamzic/ 
E-pošta: hamzic@phy.hr 
Telefon: (01) 460 55 44 
Suradnici:
Dajana Jelčić-Dubček  Istraživač
Antonije Dulčić  Istraživač
Aleksa Bjeliš  Istraživač
Paško Županović  Istraživač iz druge ustanove
Vladimir Dananić  Istraživač iz druge ustanove
Danko Radić  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=119201&period=1996 
English
Project Title: Collective phenomena in new materials 
Area: Natural sciences 
Peer review group: Physics 
Institution: The Faculty of Science of the University of Zagreb 
Keywords: high T_c superconductors; magnetic multilayers; microwave absorption; charg 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr