zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 066008
Naziv projekta: Kazneno pravo i politika suzbijanja kriminaliteta
Godina: 1998. - lipanj 2002.
Područje: Društvene znanosti
Prosudbena
skupina:
Pravne znanosti
Glavni istraživač: Željko Horvatić
Ustanova: Pravni fakultet, Zagreb
Ključne riječi:
URL: http://- 
E-pošta: leo.cvitanovic@zg.tel.hr 
Telefon: 4564317 
Suradnici:
Davor Derenčinović  Istraživač
Zlata Đurđević  Istraživač
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=066008&period=1996 
English
Project Title:  
Area: Social Sciences 
Peer review group: Law 
Institution: The Faculty of Law of the University of Zagreb 
Keywords:  

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr