zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 065015
Naziv projekta: ISTRAŽIVANJE GRADIVNIH MATERIJALA I BIOLOŠKE OSNOVE RADOVA
Godina: 2001. - lipanj 2002.
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Dentalni traumatizam i dentalni materijali
Glavni istraživač: Adnan Ćatović
Ustanova: Stomatološki fakultet, Zagreb
Ključne riječi:
URL:  
E-pošta:  
Telefon:  
Suradnici:
Jasmina Stipetić  Istraživač
Dragutin Komar  Istraživač
Biserka Lazić  Istraživač
Ivo Baučić  Istraživač
Renata Poljak  Istraživač
Mladen Franz  Konzultant
AMIR ĆATIĆ  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=065015&period=1996 
English
Project Title:  
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Dental Traumatism in Children and Current Dental Materials 
Institution: The Faculty of Dentistry of the University of Zagreb 
Keywords:  

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr