zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 135004
Naziv projekta: Povezivanje prometnih sustava RH i FBiH
Godina: 1998. - lipanj 2002.
Područje: Tehničke znanosti
Prosudbena
skupina:
Tehnologija prometa i transport
Glavni istraživač: Adolf Malić
Ustanova: Fakultet prometnih znanosti, Zagreb
Ključne riječi:
URL: http://www.fpz.hr 
E-pošta: malic@fpz.hr 
Telefon: 2380-222 
Suradnici:
Miroslav Mikula  Istraživač
Antun Stipetić  Istraživač
Josip Božičević  Istraživač
Dražen Topolnik  Istraživač
Ilija Kožulj  Konzultant
Milorad Đuričić  Konzultant
Šefkija Čehić  Konzultant
Ešref Gračanin  Konzultant
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=135004&period=1996 
English
Project Title: Integration Of Traffic Systems Of Croatia & Bosnia And Herz 
Area: Technical Sciences 
Peer review group: Traffic and Transport Technology 
Institution: The Faculty of Traffic Engineering of the University of Zagreb 
Keywords:  

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr