zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 101117
Naziv projekta: Anal. i smjern. arh.-pros. konc. u turizmu na tlu Hrvatske
Godina: 1997. - lipanj 2002.
Područje: Tehničke znanosti
Prosudbena
skupina:
Arhitektura i urbanizam
Glavni istraživač: Miroslav Begović
Ustanova: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb
Ključne riječi:
URL: http://mahazu.hazu.hr 
E-pošta: kabpred@hazu.hr 
Telefon: (01) 48 19 983 
Suradnici:
Josip Božičević  Istraživač
Andrija Mutnjaković  Istraživač
Fedor Wenzler  Istraživač
Matija Salaj  Istraživač
Radovan Miščetić  Istraživač
Boris Vukonić  Istraživač
Andre Mohorovičić  Istraživač
Julije De Luca  Konzultant
Lido Sošić  Konzultant
Franjo Gašparović  Konzultant
Nikola Grabić  Konzultant
IVA KORBLER  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=101117&period=1996 
English
Project Title:  
Area: Technical Sciences 
Peer review group: Architecture 
Institution: Croatian Academy of Sciences and Arts 
Keywords:  

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr