zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 065911
Naziv projekta: Analiza oblika i funkcije stomatognatog sustava
Godina: 1998. - lipanj 2002.
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Dentalni traumatizam i dentalni materijali
Glavni istraživač: Melita Valentić-Peruzović
Ustanova: Stomatološki fakultet, Zagreb
Ključne riječi:
URL: http://www.sfzg.hr 
E-pošta: melita.valentic-peruzovic@sfzg.hr 
Telefon: 48 02 125, 48 02 150 
Suradnici:
Višnja Juroš  Istraživač
Mario Šoljan  Istraživač
Asja Čelebić  Istraživač
Marie Naeije  Istraživač iz druge ustanove
Anastasija Kossioni  Istraživač iz druge ustanove
Hercules Karkasis  Istraživač iz druge ustanove
DAVOR ILLEŠ  Znanstveni novak
Iva Žilić  Znanstveni novak
Dubravka Knezović  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=065911&period=1996 
English
Project Title: The Shape and Function of the Stomatognathic System 
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Dental Traumatism in Children and Current Dental Materials 
Institution: The Faculty of Dentistry of the University of Zagreb 
Keywords:  

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr