zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 129102
Naziv projekta: 3D ultrazvuk i zenska neplodnost
Godina: 2001. - lipanj 2002.
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Istraživanje humane reprodukcije
Glavni istraživač: Sanja Kupešić
Ustanova: Opća bolnica "Sveti Duh", Zagreb
Ključne riječi:
URL:  
E-pošta:  
Telefon:  
Suradnici:
Renato Bauman  Istraživač
Daria Mihaljević  Istraživač
Ivanka Bekavac  Istraživač
Asim Kurjak  Istraživač
ALENKA AKŠAMIJA  Znanstveni novak
DRAŽENA BJELOŠ  Znanstveni novak
ANDRIJA KRIVIĆ  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=129102&period=1996 
English
Project Title:  
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Human Reproduction Research 
Institution: Sv. Duh General Hospital, Zagreb 
Keywords:  

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr