zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 00190104
Naziv projekta: Hrvatska latinistička historiografija
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Humanističke znanosti
Prosudbena
skupina:
Povijest
Glavni istraživač: Mijo Korade
Ustanova: Hrvatski institut za povijest, Zagreb
Ključne riječi:
URL: http://www.isp.hr 
E-pošta: institut@misp.isp.hr 
Telefon: +385-1-4851721 
Suradnici:
Tamara Tvrtković  Istraživač
Pavle Knezović  Istraživač
Jadranka Neralić  Istraživač
Boris Nikšić  Znanstveni novak
Teodora Shek-Brnardić  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_teme=00190104&period=1996 
English
Project Title: Latinist historiography in Croatia 
Area: Humanities 
Peer review group: History 
Institution: Croatian Institute of History, Zagreb 
Keywords:  

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr