zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 00190102
Naziv projekta: Utvrde i krajiška obrana - 17. i 18. st.
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Humanističke znanosti
Prosudbena
skupina:
Povijest
Glavni istraživač: Milan Kruhek
Ustanova: Hrvatski institut za povijest, Zagreb
Ključne riječi: vojne utvrde, krajiška vojska, oružje, obrana, ratovi, Turci, Hrvatska, Kar
URL: http://- www.isp.hr 
E-pošta: - institut@misp.isp.hr 
Telefon: 01/4851-721 
Suradnici:
Andrej Čebotarev  Istraživač
Vijoleta Herman  Znanstveni novak
Milan Vrbanus  Znanstveni novak
Dinko Župan  Znanstveni novak
Robert Skenderović  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_teme=00190102&period=1996 
English
Project Title: Military Fortifications from the 16th to the 18th Century 
Area: Humanities 
Peer review group: History 
Institution: Croatian Institute of History, Zagreb 
Keywords: military fortification, Army of the Frontier, arms, defense, wars, Turks, C 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr