zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 00190101
Naziv projekta: Opis zemalja Kraljevine Hrvatske na vojnim kartama
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Humanističke znanosti
Prosudbena
skupina:
Povijest
Glavni istraživač: Mirko Valentić
Ustanova: Hrvatski institut za povijest, Zagreb
Ključne riječi: Karlovački generalat, Slavonski generalat, Varaždinski generalat, Banska kr
URL: http://www.isp.hr 
E-pošta: ihorbec@misp.isp.hr 
Telefon: +385-1-4851721 
Suradnici:
Andrea Feldman  Istraživač
NIKICA BARIĆ  Znanstveni novak
IVANA JUKIĆ  Znanstveni novak
Robert Holjevac  Znanstveni novak
Zrinka Pešorda  Znanstveni novak
Gordan Ravančić  Znanstveni novak
Davor Kovačić  Znanstveni novak
Ante Birin  Znanstveni novak
Irena Benyovsky  Znanstveni novak
Darko Vitek  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_teme=00190101&period=1996 
English
Project Title: Description of Lands of the Kingdom of Croatia in Military Maps 
Area: Humanities 
Peer review group: History 
Institution: Croatian Institute of History, Zagreb 
Keywords: Karlovac-Frontier, Slavonian Frontier, Vara×din-Frontier, Banal Frontier, C 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr