zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 000913
Naziv projekta: Kvaliteta visokoškolske nastave
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Društvene znanosti
Prosudbena
skupina:
Obrazovanje
Glavni istraživač: Jasminka Ledić
Ustanova: Filozofski fakultet, Rijeka
Ključne riječi: visokoškolsko obrazovanje, kriteriji kvalitete visokoškolske nastave, model
URL: http://www.pefri.hr/~jledic/ 
E-pošta: jasminka.ledic@ri.tel.hr 
Telefon: 051 345 051 
Suradnici:
Branko Rafajac  Istraživač
Marija Bratanić  Konzultant
Farouk Fawzi  Konzultant
Brigitte Berendt  Konzultant
Barica Marentič-Požarnik  Konzultant
DANIJELA FUNČIĆ  Znanstveni novak
PREDRAG ŠUSTAR  Znanstveni novak
Vesna Kovač  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=000913&period=1996 
English
Project Title: The Quality of Teaching in Higher Education 
Area: Social Sciences 
Peer review group: Pedagogy 
Institution: The Faculty of Philosophy of the University of Rijeka 
Keywords: higher education, higher education quality criteria, university staff devel 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr