zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 00020107
Naziv projekta: Mehanizmi globalizacije i razvojni kriteriji gospodarstva -
Godina: 1996. - lipanj 2002.
Područje: Društvene znanosti
Prosudbena
skupina:
Ekonomija
Glavni istraživač: Stjepan Zdunić
Ustanova: Ekonomski institut, Zagreb
Ključne riječi: strategija razvoja, recesija, ekonomski suverenitet, globalizacija, politik
URL: http://www.eizg.hr 
E-pošta: zlovrincevic@eizg.hr 
Telefon: 01-2335-700 
Suradnici:
Dubravko Radošević  Istraživač
Davor Mikulić  Znanstveni novak
Željko Lovrinčević  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_teme=00020107&period=1996 
English
Project Title: Globalization and National Development Goals 
Area: Social Sciences 
Peer review group: Economics 
Institution: Institute of Economics, Zagreb 
Keywords: development strategy, recession, economic sovereignty, globalization, recov 

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr