zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-2
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 214101
Naziv projekta: Neuromuskularne bolesti u djece
Godina: 2001. - lipanj 2002.
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Istraživanja mozga
Glavni istraživač: Nina Barišić
Ustanova: Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb
Ključne riječi:
URL:  
E-pošta:  
Telefon:  
Suradnici:
Slaven Pikija  Istraživač
Tomislav Luetić  Istraživač
Zdenka Hutinec  Istraživač
Corrado Angelini  Istraživač iz druge ustanove
Vincent Timmerman  Istraživač iz druge ustanove
Goran Šimić  Istraživač iz druge ustanove
Leo Pažanin  Konzultant
Jadranka Sertić  Konzultant
Milica Trbojević-Čepe  Konzultant
Nikola Štambuk  Konzultant
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=214101&period=1996 
English
Project Title:  
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Brain Research 
Institution: University Hospital Center - Pathobiochemical and Clinical Research Unit, Zagreb 
Keywords:  

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr