zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Arhiv projekata (1996. - 2002.)
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Šifra: 214003
Naziv projekta: Modeli u medicini
Godina: 1997. - lipanj 2002.
Područje: Biomedicinske znanosti
Prosudbena
skupina:
Javnozdravstvena istraživanja
Glavni istraživač: Krešimir Koržinek
Ustanova: Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb
Ključne riječi:
URL: http://salata.mef.hr/ortopedija/ 
E-pošta: ortopkl@mef.hr 
Telefon: 01/481-88-33 
Suradnici:
Miroslav Hašpl  Istraživač
Mislav Jelić  Istraživač
Marina Stilinović  Istraživač
Tomislav Đapić  Istraživač
Vladimir Goldner  Istraživač
Domagoj Delimar  Istraživač
Branko Tripković  Istraživač
Stanislav Smerdel  Istraživač
Jasna Lipozenčić  Istraživač
Nikola Čičak  Istraživač
Nataša Delimar  Istraživač
KREŠIMIR OREMUŠ  Znanstveni novak
 
Znanstvena
bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=214003&period=1996 
English
Project Title: Models In Medicine 
Area: Biomedical Sciences 
Peer review group: Public Health Research 
Institution: University Hospital Center - Pathobiochemical and Clinical Research Unit, Zagreb 
Keywords:  

Natrag


Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr