zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2018-5-27
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 2. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Informacijsko-komunikacijske tehnologije u inteligentnim pomorskim sustavima 
Voditelj: Vinko Tomas
Ustanova: Pomorski fakultet, Rijeka 
Sažetak: Danas brodske i pomorske sustave karakterizira ne samo velika brzina rada, nego i sofisticirane informacije, kao i integrirani i „inteligentni“ sustavi. Stanje brodova i pomorskih sustava posljednje generacije izravno je povezano s razvitkom i uvođenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija u pomorstvo. Nabrojimo neke od njih: sustavi detekcije na raznim fizičkim poljima, komunikacijski sustavi, integrirani sustav upravljanja brodom i pomorskim prometom, sustavi upravljanja uređajima i opremom, kao i sustavi podrške za informiranje posade, i drugi. Danas je nezamislivo ne simulirati buduće operacije, ne planirati brodske operacije, ne obučavati posadu, ne nadzirati složena postrojenja i opremu na brodovima, platformama, plinovodima, naftovodima, lučkim postrojenjima i slično. U isto vrijeme, uvođenje novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija povlači sa sobom velike troškove. Ako se na vrijeme ne modeliraju procesi primjene i razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologija, onda se postavljeni ciljevi neće moći ostvariti, a kasnije povratni efekti neće se moći procjenjivati. U ovome projektu autori razmatraju što je cilj i koji se uspjeh može postići u daljnjoj perspektivi primjenom informacijsko-komunikacijskih tehnologija u pomorstvu? Posebno uvođenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija u one tehničke sustave, koji su namijenjeni za rad i funkcioniranje, u uvjetima, najopasnijim za život posade, kao i za “preživljavanje” brodova (lučkih postrojenja, platformi i dr.) tijekom i nakon oštećenja. U tijeku razrade projekta analizirati ćemo široki raspon pridruženih problema. Njihovo točno i pravovremeno rješenje trebalo bi biti popraćeno uvođenjem naprednih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, u pomorstvo, u informacijsko-komunikacijskom dobu koje je već stiglo. 

Natrag