zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-12-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 2. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Suvremene tehnike obrade rezanjem u proizvodnji prihvatljivoj okolišu 
Voditelj: Antun Stoić
Ustanova: Strojarski fakultet, Slavonski brod 
Sažetak: Primjenom suvremenih tehnika obrade rezanjem, moguće je ostvariti različite vidove ušteda u proizvodnom procesu. Međutim, nepripremljeno i bezuvjetno usvajanje novih tehnologija može ponekad biti i problematično i sa lošim posljedicama na ljude i na okolinu. Zbog toga se istraživanjima na ovom projektom žele objektivno i znanstveno utemeljenim metodama sagledati i usporediti razlike tehnologije klasične obrade i suvremene visokobrzinske suhe obrade. U okviru ovog projekta predviđena su istraživanja tehnoloških, ekoloških i ekonomskih aspekata primjene suvremenih tehnologija obrade rezanjem. Izbor teme predloženog istraživanja temelji se na razvoju tehnologije obrade rezanjem i uštedama koje su u bližoj prošlosti išle u dva pravca: skratiti vrijeme obrade i umanjiti nepoželjne posljedice procesa obrade na okolinu. Postupci visokobrzinske obrade integrirani sa sustavom hlađenja kod kojeg se troši mala količina sredstva za hlađenje (SHIP) – štetno i za ljude i za okolinu, predstavljaju tehnološko rješenje koja će osigurati uštede u proizvodnji i smanjiti unutarnje proizvodne rezerve. Treba napomenuti da je trošak vezan uz sredstva za hlađenje u zadnjih 20 godina povećan 5 puta i da je nekoliko puta veći u odnosu na trošak reznih alata. 

Natrag