zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 2. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Inovativni grafički materijali 
Voditelj: Branka Lozo
Ustanova: Grafički fakultet, Zagreb 
Sažetak: Primijenjena istraživanja inovativnih grafičkih materijala omogućavaju spoznaje o „pametnim“ materijalima za tisak s dodanom vrijednošću. Razvoj novih grafičkih materijala sa specijalnim efektima podupire svojim razvojnim programima i europska znanstvena zajednica suočena s migracijom masovnog tiska izvan svojih granica. Predloženi projekt želi verificirati dvije postavljene hipoteze: prvu, da postoje takvi novi materijali ili nove kombinacije postojećih materijala čija se primjena u grafičkoj tehnologiji tek treba istražiti; te drugu, da se primjenom nerazornih spektroskopskih i mikroskopskih metoda mogu pratiti dubinski profili materijala otiska i na taj način doprinijeti tumačenju interakcija novih tiskovnih materijala. Provođenje predviđenog istraživanja podrazumijeva blisku suradnju s relevantnim europskim sveučilišnim laboratorijima i institucijama. Za verifikaciju postavljenih hipoteza planira se provesti matrično dizajnirani eksperiment s „pametnim“ materijalima i njihovim modalitetima kao redovima, te s različitim mjernim metodama kao kolonama matrice. Konkretna primjena istraživanja „pametnih“ materijala nalazi se u kreaciji grafičkih proizvoda iz domena funkcionalnih inovacija, dizajnerskog tiska i trodimenzionalnih isprinta. Prateći korištene „pametne“ materijale zasebno ili u međusobnim kombinacijama ili u kombinacijama s konvencionalnim tiskarskim materijalima kod tzv. hibridnih grafičkih proizvoda, u konačnici ovog projekta nastojat će se otkriti i patentom zaštititi specifični evidencijski grafički proizvod za potrebe transporta i skladištenja prehrambenih i farmaceutskih proizvoda. 

Natrag