zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 2. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Hrvatska medijska komunikacija u konvergentnom okruženju 
Voditelj: Mario Plenković
Ustanova: Grafički fakultet, Zagreb 
Sažetak: Novo povijesno razdoblje hrvatske medijske komunikacije sve više određuju informacijsko-komunikacijski procesi i snažan razvoj suvremene ICT tehnologije. Buduću demokratizaciju hrvatskog društva i razvoj hrvatske medijske komunikacije istraživači promatraju u novom znanstveno-tehnološkom razvoju digitalizacije. U predloženom projektu se istražuju društveni i komunikološki aspekti medijske digitalizacije, te njihov utjecaj na razvoj hrvatske medijske komunikacije u europskom konvergentnom okruženju. Svrhovitost predloženog istraživanja je u provedbi dijakronijske i sinkronijske analize razvoja hrvatske medijske digitalizacije (1996-2006) s ciljem da se utvrdi i problemski istraži komunikološka i društvena budućnost medijske digitalizacije (2006-2012) na hrvatskim i europskim konvergentnim prostorima u procesu uključivanja Hrvatske u EU. Projektno istraživanje hrvatsku medijsku komunikaciju promatra kao komunikološki proces prilagodbe ICT tehnologija u cilju izgradnje novog modela »građanske participativne digitalne produkcijske medijske komunikacije« koja afirmira medijski pluralizam i članstvo Hrvatske u EU. Projekt je ciljano temeljno komunikološko istraživanje s očekivanim i predvidljivim rezultatima koji će izgraditi novu komunikološku matricu medijskih indikatora za komparativnu usporedivost Hrvatske s zemljama članicama EU. Sve postavljene istraživačke hipoteze i projektni rezultati su empirijski i simulacijski provjerljivi na probablistički slučajno izabranom stratificiranom uzorku od 1.000 građana Republike Hrvatske. U zaključnom projektnom razmatranju predlagači projekta problemski ukazuju na otvorena tehnološka, društvena i komunikološka pitanja hrvatske medijske digitalizacije s aspekta očuvanja kulturnog identiteta malih naroda i malih zemalja u svijetu globalizacije i globalnog komuniciranja u međunarodnom konvergentnom okruženju. 

Natrag