zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-6-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 2. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Bioimpedancijska spektroskopija u sustavu kontrole kvalitete i sigurnosti hrane 
Voditelj: Tomislav Petrak
Ustanova: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Impedancijska spektroskopija kao metoda mjerenja bioelektričkih svojstva tkiva nalazi široku primjenu u utvrđivanju parametara kvalitete mesa i mesnih proizvoda, peradi i ribe. Spektroskopijska mjerenja su često brzo usporediva s standardnim metodama utvrđivanja kemijskog sastava, te na taj način predstavljaju mogućnost analize velikog broja uzoraka u kraćem vremenu. Prednost uporabe spektroskopije obuhvaća nikakvu ili malu pripremu uzoraka za analizu (obično samo usitnjavanje uzorka), što upućuje na mogućnost uporabe ove metode kao on-line u proizvodnim pogonima. Princip mjerenja impedancije se bazira na sposobnosti medija da propušta izmjeničnu struju, a mjerenje se sastoji od propuštanja struje određene jakosti te mjerenja razlike u naponu koji se stvara prolaskom struje. Napon i struja su povezani kompleksom impedancijom koja se može definirati kao kao otpor prolasku izmjenične struje. Vrijednosti i razlike električkih izmjera pojedinih uzoraka su posljedica različitog kemijskog sastava ili strukture medija odnosno tkiva. Faktori koji utječu na mjerenje električnih svojstava uključuju geometriju tkiva koji se ispituje, temperaturu, udio soli, prirodu i mobilnost iona. Svrha predloženog projekta je uporaba impedancijske spektroskopije kao metode: 1. za pretskazivanje kemijskog sastava odnosno ukupne vode, udjela masti i bezmasne mase u uzorcima mesa, peradi i ribe 2. u kontroli kvalitete sirovina i proizvoda u cilju utvrđivanja njihovih tehnoloških osobitosti (pH, "drip loss" u uzorcima svinjskog mesa, mesa peradi, tijekom tehnološkog procesa proizvodnje pršuta) 3. u kontroli kvalitete smrznute ribe i goveđeg mesa Cilj projekta je, prema tome, utvrditi mogućnost primjene impedancijske spektroskopije kao metode u kontroli kvalitete u navedenim područjima tehnologije mesa i ribe uz upotrebu matematičkih postupaka obrade rezultata. 

Natrag