zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-4-21
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 2. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Stabilnost genotipova suncokreta na važna agronomska svojstva i kakvoću ulja 
Voditelj: Miroslav Krizmanić
Ustanova: Poljoprivredni institut Osijek 
Sažetak: Sjeme suncokreta jedna je od najvažnijh sirovina za proizvodnju kvalitetnog jestivog ulja. Visok sadržaj ulja u sjemenu izuzetno je važan zbog ekonomičnosti prerade i boljeg iskorištenja. Uljarska industrija zahtjeva sjeme suncokreta sa različitim sastavom i odnosom masnih kiselina. Sastav i odnos oleinske i linolne kiseline važni su za uporabu i stabilnost ulja prema oksidaciji. U prehrani ljudi suncokretovo ulje ima vrlo važnu ulogu u prevenciji bolesti krvnih žila. U oplemenjivanju suncokreta temeljni cilj je stvoriti inbred linije vrijednih agronomskih svojstava, dobrih kombinacijskih sposobnosti koje će dati hibride visokog i stabilnog uroda zrna (iznad 5 t/ha), visokog sadržaja ulja (iznad 50%), povoljnog sastava i odnosa masnih kiselina u ulju. Klimatske promjene izazivaju sve češće stresne uvjete u proizvodnji ratarskih kultura. Zbog toga je nužno stvarati hibride prilagođene stresnim uvjetima, otpornih na sušu s naglašenom tolerantnosti ili otpornosti prema dominantnim bolestima suncokreta. Dobiveni rezultati omogućit će analizu varijabiliteta između ispitivanih F1 hibrida u sastavu i odnosu masnih kiselina, te procjenu stabilnosti najvažnijih agronomskih svojstava u različitim uvjetima. To će omogućiti učinkovitiji izbor hibrida poželjnih svojstava koji će se prijavljivati Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo Osijek, kao i u komisije drugih zemalja. Tijekom dvije godine, novostvoreni hibridi suncokreta testirat će se kroz mrežu mikropokusa na četiri lokaliteta: Lovas, Osijek, Beli Manastir i Nova Gradiška. Tijekom vegetacije obavit će se slijedeća ocjenjivanja i mjerenja: visina biljke, promjer glave, masa 1000 zrna, hektolitarska masa, urod zrna, sadržaj ulja, urod ulja, sastav i odnos masnih kiselina u ulju, te nazočnost bolesti. Stvaranje hibrida visokog i stabilnog uroda zrna, visokog sadržaja ulja, optimalnog sastava i odnosa masnih kiselina, te njihovo korištenje u širokoj proizvodnji i prerađivačkoj industriji biti će značaj doprinos unaprijeđenju proizvodnje suncokreta u Republici Hrvatskoj. 

Natrag