zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-5-26
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 2. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Procjena oplemenjivačke vrijednosti germplazme lucerne (Medicago spp.) 
Voditelj: Svetislav Popović
Ustanova: Poljoprivredni institut Osijek 
Sažetak: U oplemenjivanju lucerne najčešće primjenjivane metode su fenotipska rekurentna selekcija, individualna i masovna selekcija te razvoj sintetičkih populacije. Konvencionalne oplemenjivačke metode najčešće se temelje na izboru superiornih individua procjenom fenotipske vrijednosti proučavanog svojstva. Većina gospodarski važnih svojstava kontrolirana je velikim brojem gena, na čiju ekspresiju okolina ima značajan utjecaj te selekcijski napredak temeljen na fenotipskom izboru može biti upitan. Brojni su oplemenjivači lucerne utvrdili visoku nasljednost pojedinih svojstava, prikazali idealan model biljke za visok prinos i kvalitetu ali zbog prirode nasljeđivanja i kompleksnosti genoma uspjeh u oplemenjivanju lucerne višestruko je sporiji u odnosu na druge ratarske kulture. Proces oplemenjivanja većine biljnih vrsta doveo je do erozije genetske divergentnosti, što ukazuje na potrebu prikupljanja i istraživanja nove germplazme kao genetskog resursa u budućim oplemenjivačkim programima. Napredak tehnologije i uvodenje molekularnih metoda u oplemenjivanje lucerne omogućit će brže utvrđivanje genetske divergentnosti populacija te pouzdaniju identifikaciju genotipova s poželjnom genetskom osnovom za svojstva od interesa. Stoga u program oplemenjivanja lucerne uvodimo uz konvencinalne i molekularne metode. Molekularne analize će biti korištene za utvrđivanje genetske divergentnosti i varijabilnosti unutar i između istraživanih germplazmi (Medicago spp.). Predloženi projekt ima nekoliko ciljeva. (1) na osnovi molekularnih markera, morfoloških svojstava i agronomske (gospodarske) vrijednosti procijeniti nivo i strukturu raznolikosti germplazme u gen-kolekciji lucerne; (2) procijeniti i usporediti genetsku varijabilnost domaće i strane germplazme lucerne primjenom morfoloških markera te gospodarskim pokazateljima (prinos i kvaliteta) (3) determinirati potencijalne roditeljske komponente, nositelje poželjnih gospodarskih svojstava za povećanje prinosa i kvalitete (4) stvaranje novih sorti većeg prinosa i kvalitete od standarda. Nove sorte većeg prinosa i bolje kvalitete značajno će doprinjeti proizvodnji veće količine kvalitetne stočne hrane po jedinici površine što će utjecati na rentabilnost proizvodnje mesa i mlijeka, a time i na bolju konkurentnost ovih proizvoda na tržištu šireg okruženja. 

Natrag