zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-12-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 2. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Karakterizacija autohtonih sorti maslina u Istri 
Voditelj: Barbara Sladonja
Ustanova: Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč 
Sažetak: Autohtoni sortiment poljoprivrednih kultura predstavlja važan nacionalni biološki resurs i ekonomski potencijal. U Hrvatskoj je prisutan daleko veći broj sorti maslina od dosad registriranih, koje nisu sistematski obrađene. Uzevši u obzir rastući interes prema autohtonim genotipovima, kako sa stajališta očuvanja bioraznolikosti, tako i sa stajališta vrednovanja kvalitete i posebnosti proizvoda dobivenih od tih sorti nameće se potreba za identifikacijom sorti maslina i karakterizacijom njihovih proizvoda (sortno djevičansko maslinovo ulje i stolne masline). Ciljevi projekta su pronaći i identificirati autohtone sorte maslina u Istri, okarakterizirati ih agronomskim i genetičkim parametrima (mikrosateliti i AFLP) i razriješiti taksonomske nedoumice unutar vrste Olea europea L. Nadalje, kemijskim (određivanje: teoretskog udjela ulja u plodu, parametara kvalitete i stabilnosti maslinovih ulja, sastava i količine sastojaka neosapunjivog dijela maslinovog ulja te profila hlapivih spojeva arome i masnih kiselina maslinovih ulja) i senzorskim analizama okarakterizirati sortna djevičanska maslinova ulja nekih autohtonih sorti. Rezultati projekta bit će objavljeni i dostupni u sistematiziranoj bazi podataka s karakteristikama autohtonih sorti maslina i odgovarajućih sortnih ulja odnosno stolnih maslina, a izvorišni istraživani materijal trajno očuvan i dostupan u kolekcijskim nasadima. Važnost predloženog istraživanja očitovat će se osim u znanstvenom doprinosu, u njegovoj primjenjivosti: prijava istraživanih autohtonih sorti maslina na sortnu listu Republike Hrvatske, doprinos proizvodnji certificiranog autohtonog sadnog materijala, karakterizacija djevičanskog maslinovog ulja i stolnih maslina dobivenih od autohtonih sorti na kojoj se mogu temeljiti različiti oblici zaštite proizvoda. Davanjem dodatne vrijednosti ruralnom prostoru putem očuvanja autohtonog genofonda i tradicionalnih oblika korištenja prostora stvorit će se sustavna diverzifikacija poljoprivredne proizvodnje i kvalitetno obogaćivanje turističke ponude koja za Republiku Hrvatsku ima značaj pokretačke snage razvoja čitavog gospodarstva. 

Natrag