zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-12-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 2. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Imunosni odgovor na kirurški stres u regionalnoj i općoj anesteziji 
Voditelj: Kata Šakić
Ustanova: Medicinski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Brojni dokazi sugeriraju ulogu imunoreakcije u obrani od infekcije, obrani od tumora i održavanje genske i antigenske homeostaze. Ozljeda, kirurška ili traumatska, povezana je sa akutnim poremećajem imunološkog sustava. Međutim do danas nije jasno pokazano u kojoj mjeri vrsta anestezije utječe na imunosni sustav. Ovaj fenomen je primarno karakteriziran poremećajem stanične imunosti i funkcije makrofaga. Disbalans u odnosima Th1 i Th2 citokina koje luče T limfociti smatra se glavna razlika između opće i regionalne anestezije. Prema dosadašnjim saznanjima odnos između Th1 i Th2 citokina je povećan kod spinalne anestezije, a bez značajnih promjena u općoj anesteziji. Svrha istraživanja je definirati vrijednosti 6 osnovnih citokina Th1 (IL-2, TNF-alfa i IFN- gama) i Th2 (IL-4,IL-5 i IL-10) skupine kako bi se utvrdile razlike kod pacijenata koji su u općoj i regionalnoj (spinalnoj) anesteziji.Također će se odrediti vrijednosti krvne slike, CRP, kortizola, fibrinogena i koagulograma prije i poslije opće i regionalne (spinalne) anestezije. Cilj istraživanja je i utvrditi da li ispitivani citokini bilo pojedinačno ili u pojedinim suodnosima mogu karakterizirati regionalnu (spinalnu) ili opću anesteziju. Ispitanici: Istraživanje će obuhvatiti mjerenje serumskih vrijednosti Th1 (IL-2, TNF-alfa i IFN- gama ) i Th2 (IL-4, IL-5 i IL-10) citokina u 180 pacijenata koji su oboljeli od benigne hiperplazije prostate te će se podvrći TURP-u. Ispitanici ASA I. i II. će biti podijeljeni u dvije grupe:90 bolesnika biti će anestezirani u općoj anesteziji i 90 u spinalnoj anesteziji. U ispitivanje neće biti uključeni ispitanici sa imunodeficijencijom, autoimunim bolestima, endokrinim bolestima, zaraznim i malignim bolestima, na kortikosteroidnoj supresivnoj terapiji, na citostaticima i radioterapiji. Kontrolna skupina sastojati će se od 20 zdravih dobrovoljaca. Vrijednosti koncentracija pojedinih citokina odredit će se u serumu :Th1 (IL-2, TNF-alfa i IFN- gama) i Th2 (IL-4, IL-5 i IL-10) prije i poslije opće anestezije, prije i poslije regionalne (spinalne) anestezije, te u serumu zdravih dobrovoljaca. Rezultati istraživanja trebali bi pridonijeti rasvjetlljavanju uloge spinalne i opće anestezije u imunosnom odgovoru na kirurški stres. Rezultate projekta provjeravat ćemo izlagajući ih kritici najšire znanstvene javnosti. Značenje predloženog projekta je u pokretanju istraživanja iz imunologije u anesteziologiji na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. 

Natrag