zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-12-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 2. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Značaj morfoloških čimbenika u dijagnostici, terapiji i prognozi FSGS 
Voditelj: Danica Ljubanović
Ustanova: Klinička bolnica "Dubrava" 
Sažetak: Fokalna segmentalna glomeruloskleroza (FSGS) je jedna od najčešćih glomerularnih bolesti čija incidencija iz godine u godinu raste. To je klinički sindrom koji uključuje brojne, etiološki i patogenetski različite, entitete koji imaju jednu zajedničku karakteristiku – segmentalnu sklerozu u nekim (ne svim!) glomerulima. Klinički se obično manifestira različitim stupnjevima proteinurije. FSGS se može javiti u sklopu neke poznate bolesti (npr. hipertenzije ili patološke gojaznosti) kada govorimo o sekundarnoj FSGS, ili se javlja kao samostalno oboljenje tj. primarna FSGS. Poznato je da se neke morfološke promjene (npr. hiperplazija i hipertrofija podocita uz difuzni gubitak nožica) češće javljaju u primarnoj FSGS, a druge (npr. glomerulomegalija) u sekundarnoj FSGS. Također se zna da je histološka slika FSGS vrlo heterogena kako između različitih bioptičkih uzoraka tako i unutar istog uzorka. Obzirom na histološku sliku razlikujemo pet tipova FSGS: nespecificirani, perihilarni, celularni, "tip" lezije i kolapsni tip. Ovo istraživanje polazi od predpostavki da se primarna i sekundarna glomeruloskleroza mogu razlikovati na temelju vrste i učestalosti različitih morfoloških promjena te da se pojedini tipovi FSGS češće javljaju u primarnom nego sekundarnom obliku bolesti. Također ima naznaka da različiti tipovi FSGS imaju različitu kliničku sliku, različit odgovor na terapiju i različitu prognozu. Stoga su glavni ciljevi ovog istraživanja: 1. odrediti moguće morfološke kriterije kojima se primarna FSGS može razlikovati od sekundarne; 2. odrediti kakav je utjecaj pojedinih tipova FSGS na kliničku sliku, terapiju i prognozu bolesti. Ukoliko se naše pretpostavke pokažu točnima, rezultati ovog istraživanja poslužit će u budućnosti za precizniju dijagnozu FSGS (razlikovanje primarnog od sekundarnog oblika bolesti) te za preciznije određivanje prognoze i terapije bolesti ovisno o histološkom tipu. 

Natrag