zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-12-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 2. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Značaj genskih polimorfizama u autoimunim bolestima štitnjače 
Voditelj: Ivan Karner
Ustanova: Klinička bolnica Osijek, Znanstvena jedinica za kliničko-medicinska istraživanja 
Sažetak: Autoimune bolesti štitnjače(AITD),obuhvaćajući Gravesovu bolesz(GD) i Hashimoto tireoiditis(HT) najprevalentnije su autoimune bolesti ženske populacije zapadne hemisfere,posredovane interakcijom okoliša i snažne genske komponente.Ovom studijom pokušati će se dati novi doprinos rasvjetljavanju etiološke veze fenotipske dihotomije AITD s popimorfizmima odabranih imunoregulacijskih gena.Ovaj Projekt usmjeren je testiranju biološkog značaja disregulacije imunološke homeostaze pokrenute funkcionalnim i regulacijskim genskim polimorfizmima imunoregulacijskih gena: protein tirozin fosfataze (PTPN22), negativne regulacije aktivacijske kaskade T-limfocita koji sudjeluju u patogenezi autoimunih fenotipova karakteriziranih humoralnom komponentom, i vitamin D receptor (VDR) gena medijatora neklasičnih imunoregulacijskih učinaka VDR liganda.Trenutno, osim doprinosa varijaciji rizika za GD, malo je dostupnih podataka o doprinosu varijanti VDR ili PTPN22 gena riziku za HT,ili specifične fenotipske karakteristike obje bolesti.U studiju će biti uključeno 450 zdravih, obiteljski nepovezanih ispitanika (kontrolni uzorak) i 450 oboljelih ispitanika,odabranih standarnim kliničkim kriterijima uključivanja.Polimorfizam u PTPN22 i VDR genu odrediti će se PCR-RLP i PCR-SNP metodama.Dobiveni rezultati obraditi će se individualnom i haplotipnom regresijskom analizom.Proširenim analitičkim pristupom cilj je osigurati nove podatke o učincima PTPN22 i VDR genskih varijacija na rizik oboljevanja,kvantitativna(odrednice sinteze serumskih tireoidnih autoprotutijela) i kvalitativna obilježja (fenotip distireoidne orbitopatije, stabilnost remisije GD) u fenotipski divergentnim autoimunim bolestima štitnjače. 

Natrag