zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 2. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: ULOGA UPALNIH PROCESA U NASTANKU MALIGNIH TUMORA 
Voditelj: Janoš Terzić
Ustanova: Medicinski fakultet, Split 
Sažetak: Polazišne spoznaje. Kronična upala ima važnu ulogu u nastanku malignih tumora probavnog sustava, grlića maternice, jetre, mokraćnog mjehura i pluća. Različiti virusi, bakterije, kemikalije i autoimune bolesti uzrokuju upalu koja pogoduje razvoju malignih tumora. Čimbenici koji dovode do kronične upale ujedno aktiviraju NF-kB signalni put, koji potiče: 1. stvaranje čimbenika upale te 2. kočenja apoptoze, a ti procesi pogoduju razvoju malignih bolesti. Povezanost aktivacije NF-kB puta i razvoja maligne bolesti dokazana je u više različitih tumora. Maligna bolest debelog crijeva, s trostrukim porastom učestalosti u Dalmaciji, predmet je ovog istraživanja, a ključne spoznaje provjerit će se i na karcinomu prostate i bubrega. Ciljevi i hipoteza. A. Pronaći promjene u NF-kB signalnom putu u karcinomu debelog crijeva čovjeka. Istražiti učestalost tumora s povečanom NF-kB aktivnošču. Istražiti obrazac fosforilacije i ubikvitinacije TAK1 i IKK kompleksa, te razinu izražaja NF-kB ciljnih molekula. B. Koristeći animalni model: - utvrditi korelaciju između induciranih tumora kod miša s pronađenim promjenama navedenih pod A. - testirati preventivni učinak akutne (tijekom indukcije mutageneze) i kronične primjene nesteroidnih antireumatika. C. Rezultate dobivene na tumorima debelog crijeva provjeriti i usporediti s tumorima prostate i bubrega. Koristiti ćemo najmodernije tehnike preuzete iz vodećih laboratorija (Prof. dr. Michael Karin, UCSD, USA te Prof. dr. Ivan Đikić - glavni suradnik na projektu). Očekivani rezultati. Pronaći abnormalnosti u upalnim faktorima (citokinima i kemokinima), posebice u NF-kB signalnom putu u tumorima debelog crijeva, prostate i bubrega. Utvrđivanje optimalnog obrasca prevencije tumora debelog crijeva protuupalnim lijekovima. Način provjere rezultata. - Ponavljanjem pokusa (do tri puta) - korištenjem dovoljnog broja ispitivanih uzoraka - korištenjem komplementarnih istraživačkih tehnika, npr. mjerenjem vezivanja NF-kB transkripcijskih čimbenika za DNA, fosforilacije i ubikvitinacije aktivatora NF-kB, te mjerenjem razine izražaja NF-kB ciljih gena. Važnost predloženog istraživanja. 1. Objašnjenje uloge upalnih procesa u razvoju tumora debelog crijeva čovjeka. 2. Otvaranje puta korištenju inhibitora NF-kB signalnog puta. 3. Utvrđivanje optimalnog obrasca korištenja protuupalnih lijekova u svrhu sprečavanja malignih bolesti. 4. Preliminarno utvrđivanje uloge upale u razvoju raku prostate i bubrega. 

Natrag