zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2018-5-27
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: ENERGETSKI SUSTAVI BRODA, ALTERNATIVNA GORIVA I SMANJENJE EMISIJA ŠTETNIH TVARI 
Voditelj: Enco Tireli
Ustanova: Pomorski fakultet, Rijeka 
Sažetak: Primjena sve raznovrsnije propulzije na brodovima, a time i energetskih sustava broda, ima osnovu u potrebi visoke rentabilnosti u očekivanom režimu eksploatacije i ekoloških ograničenja. Sigurnost, rentabilnost i ekološka prihvatljivost su funkcije tehničkog rješenja, eksploatacijske upravljivosti i raspoloživosti broda, a do izražaja dolaze u eksploataciji broda. Potrebno je stoga provesti istraživanje i njihovo vrednovanje stvarajući kriterije prihvatljivosti energetskih sustava broda po energiji, sigurnosti i zaštiti okoliša, a sve na osnovu dosadašnjeg stanja te potom definirati zahtjeve za buduće brodove. Cijene energenata kao i njihova raspoloživost, propisi o zaštiti morskog okoliša, koji se po ograničenjima približavaju kopnenim vrijednostima, dovode do novih kriterija prihvatljivosti energetskih sustava broda. Energenti koji se koriste u brodskim energetskim sustavima sadržavaju visoke udjele tvari koje zagađuju morski okoliš te se stoga nameće potreba za novim tehničkim rješenjima i znanstvenim kriterijima za njihov izbor. Energetskim se sustavima nastoji osim zaštite morskog okoliša, povećati ukupna korisnost ne umanjujući sigurnost pogona. U skladu sa zahtjevima za većim porivnim snagama te smanjenim emisijama štetnih tvari (NOx, SO2, čestice…) neki se brodari odlučuju na ugradnju kombiniranih porivnih sustava (plinske i parne turbine, elektromotorni pogon). Veći proizvođači takvih strojeva ulažu znatna sredstva, kako bi zadovoljili zahtjeve brodara (cijena, sigurnost) te međunarodnih ekoloških normi, te se radi na razvoju nove generacije plinskih turbina (SMGT - Super Marine Gas Turbine) i sve većoj primjeni elektromotorne propulzije i alternativnih pogona. Ovim se izvedbama mnogostruko smanjuje emisija NOx-a, prepoznatog kao najštetnijeg zagađivača okoliša. Stupanjem na snagu sve strožih propisa o zaštiti morskog okoliša, ograničit će se primjena teških, ostatnih dizelskih goriva, što će značajno promijeniti kriterije prihvatljivosti energetskih sustava i općenito porivnih postrojenja. Rezultatima istraživanja omogućilo bi se brodarima, brodograđevnoj industriji, proizvođačima različite brodske opreme, a također i ekološkim udrugama i zakonodavcima, uvid u nove spoznaje važne za odabir energenta, energetskog sustava broda, prihvatljivih mjera zaštite okoline i troškova kako za pogon sustava tako i za zaštitu okoliša. 

Natrag