zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-5-26
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Odraz paleoklimatskih promjena u jursko-krednim sedimentima Krških Dinarida 
Voditelj: Antun Husinec
Ustanova: Hrvatski geološki institut 
Sažetak: Predloženim projektom želimo dokazati da je odraz paleoklime, promjena morske razine i oceanskoga kemizma očuvan u gornjojursko-donjokrednoj sukcesiji plitkomorskih naslaga Krških Dinarida, te da nam može dati odgovore na pitanja o tome koja su razdoblja u evoluciji Krških Dinarida bila obilježena “greenhouse”, a koja globalno hladnijim, tzv. “prijelaznim” (greenhouse/icehouse) uvjetima. Mi želimo dokazati da sukcesija Krških Dinarida sadrži sedimentološke i geokemijske pokazatelje lokalnih i globalnih paleoklimatskih događaja, te pokazatelje stanja zasićenosti karbonatom jursko-krednoga platformnoga mora. Temeljem istraživanja unutarnjoplatformnog slijeda naslaga Krških Dinarida, ovaj će projekt definirati ima li 60 mil.god. dugotrajno razdoblje gornje jure i donje krede, koje se uglavnom smatra “greenhouse” intervalom, i intervale koji su nastali tijekom glacioeustazije umjerenih amplituda, što bi upućivalo na postojanje leda na visokim zemljopisnim širinama. Ovo će biti jedno od prvih istraživanja koje će multidisciplinarnim pristupom, uz pomoć isključivo platformne ciklostratigrafije i stratigrafskog modeliranja, te sedimentoloških i geokemijskih istraživanja, definirati paleoklimatske trendove, odnosno odnos između “greenhouse” i “prijelaznih” razdoblja tijekom gornje jure i donje krede. Ukoliko se pokaže uspješnim, ovaj bi pristup mogao postati općeprihvaćen i za ostatak mezozoika, kao i za kenozoik u budućnosti. Ovaj projekt potencijalno će dati veliki doprinos razumijevanju paleoklime i klimatskog utjecaja na arhitekturu karbonatnih platformi. Izotopna i klimatska interpretacija dovest će do novih spoznaja o onome što se čini kao posljednja promjena iz aragonitičnih u kalcitična mora. Inovacija u ovome projektu je i integracija stratigrafske analize, modeliranja, izotopnog pristupa i spektralne analize u praćenju evolucije klime tijekom gornje jure i donje krede, u razdoblju ključnom za genezu najvećih svjetskih karbonatnih ležišta. Sveobuhvatna provjera rada i rezultata odvijat će se tijekom cijelog trajanja projekta kroz kontinuirano konzultiranje sa suradnicima i drugim istraživačima s američkih sveučilišta Virginia Tech i Johns Hopkins University, koji navedene metode koriste u svojim istraživanjima. 

Natrag