zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-1-23
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Radionuklidi i elementi u tragovima u okolišnim sustavima 
Voditelj: Delko Barišić
Ustanova: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb 
Sažetak: Dok je prisustvo umjetnih radionuklida u okolišu rezultat isključivo antropogenog djelovanja, prirodni se radionuklidi poput teških kovina i/ili elemenata u tragovima pojavljuju kao sastavni dijelovi gotovo svih prirodnih sustava. Istovremeno, prirodni procesi migracije i redistribucije elemenata u ekosustavima nalaze se i pod snažnim utjecajem različitih antropogenih faktora. Posljedice globalnog atmosferskog zagađivanja radionuklidima (nuklearni testovi, katastrofa u Černobilu) i moguće opasnosti zbog njihove široke primjene u svakodnevnom životu (od medicine preko energetike do problema s osiromašenim uranom) potencira činjenica da su neki od umjetnih radionuklida najtoksičnije tvari koje je čovjek proizveo. Ovim će se istraživanjima odrediti raspodjela pojedinih radionuklida i elemenata u tragovima u nekim dijelovima prirodnih sustava, mehanizmi njihove migracije i redistribucije, te prostori akumuliranja ili trajnijeg odlaganja. Posebnu cjelinu tijekom izvedbe projekta predstavljati će pronalaženje, izdvajanje i analiza onih bioindikatorskih vrsta ili medija pogodnih za praćenje stanja radioaktivnosti okoliša u hrvatskim uvjetima. Nadalje, značajan dio istraživačkih napora biti će i dalje usmjeren na razvoj i unapređivanje kako metoda i postupaka mjerenja alfa, beta i gama radioaktivnosti, tako i postupaka zbrinjavanja krutog i tekućeg otpada. Svrha predloženih istraživanja je doprinos poznavanju biogeokemijskog ponašanja i distribucije prirodnih i umjetnih radionuklida te elemenata u tragovima u različitim dijelovima prirodnih sustava (slatke i slane vode, recentni i paleo sedimentacijski prostori, tla i stijenski materijali, organizmi i biološki materijal). Očekivani rezultati trebali bi doprinijeti i pri utvrđivanju ispravnih strategija održivog razvoja, očuvanja postojećih prirodnih resursa, postupanja s radioaktivnim otpadom, te kontroli i ograničavanju antropogenog unosa radionuklida i nekih drugih rizičnih elemenata u okoliš. Rezultati istraživanja omogućiti će bolje procjene stupnja opasnosti u slučaju radioaktivnog zagađenja iz različitih mogućih izvora, a s ciljem poduzimanja mjera zaštite ugroženih resursa. Daljnji razvoj mjernih postupaka i metoda, usvajanje nacionalnih etalona za mjeriteljstvo i dovršetak postupka akreditacija Laboratorija za radioekologiju sukladno ISO standardima, olakšat će u ovom veoma bitnom infrastrukturnom segmentu pristupanje Hrvatske europskim integracijama. 

Natrag