zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Svjetsko istraživanje vrijednosti – Hrvatska u globaliziranom svijetu 
Voditelj: Ivan Rimac
Ustanova: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb 
Sažetak: Projekt Svjetsko istraživanje vrijednosti – Hrvatska u globaliziranom svijetu dio je svjetskog istraživanja World Values Survey kojim se istražuju vrijednosti građana više zemalja istodobno. Cilj je istraživanja utvrđivanje dominantnih društvenih vrijednosti u pojedinim zemljama i komparacija rezultata različitih zemalja. Istraživanje vrijednosti provodi se na probabilističkim uzorcima građana više zemalja primjenom standardiziranog anketnog upitnika tako da svaka od zemalja sudionica istraživanja primijeni zajednički mjerni instrument (anketni upitnik) preveden na svoj jezik, provodi anketno istraživanje i podatke šalje u zajedničku bazu podataka. Objedinjavanjem podataka prikupljenih istraživanjima u različitim zemljama stječe se mogućnost međusobne komparacije zemalja i testiranja specifičnih hipoteza vezanih za determinante formiranja vrijednosti kod pojedinaca proizašlih iz teorija društvenog razvoja, teorije nedemokratskih ili netolerantnih ponašanja, ali i specifičnih postavki o formiranju, konzistentnosti i socijalnoj i biološkoj uvjetovanosti vrijednosti. 

Natrag