zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-4-21
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Reforma hrvatskog gospodarskog kaznenog prava 
Voditelj: Petar Novoselec
Ustanova: Pravni fakultet, Zagreb 
Sažetak: Gospodarsko kazneno pravo je dio kaznenog prava kojim se štiti gospodarski sustav zemlje. U širem smislu ono obuhvaća i kaznena djela na štetu individualnih dobara koja neizravno dovode u pitanje funkcioniranje čitavog gospodarskog sustava. Svrha je gospodarskog kaznenog prava suzbijanje gospodarskog kriminaliteta koji predstavlja osobitu opasnost za društvo zbog toga što uzrokuje štete velikih razmjera, a zbog posebnog statusa počinitelja koji se razlikuju od klasičnih kriminalaca i koji se nerijetko udružuju u organizirane oblike, kao i kompliciranih načina počinjenja i korištenja modernih tehnologija, teško se otkriva. Gospodarsko kazneno pravo dobiva osobito na značenju u okviru Europske unije koja je utemeljena na gospodarskoj suradnji, pa sve više teži homogenizaciji nacionalnih sustava gospodarskog kaznenog prava. U Republici Hrvatskoj gospodarsko je kazneno pravo uređeno prvenstveno u Kaznenom zakonu, ali i u tzv. posebnom kaznenom zakonodavstvu. Kazneni zakon, iako je taj zakon ključan za zaštitu gospodarskih interesa zemlje, jer sadrži kako odredbe općeg dijela kojima se uređuju pretpostavke kažnjivosti za gospodarska kaznena djela, tako i najvažnija gospodarska kaznena djela, ne ide u korak s vremenom. Većina gospodarskih kaznenih djela u njemu preuzeta je iz bivšeg sustava utemeljenog na društvenom vlasništvu, zbog čega su njihovi opisi u raskoraku s novim gospodarskim pravnim sustavom utemeljenim na privatnom vlasništvu i trgovačkim društvima kao nositeljima gospodarskog života. To je dovelo do brojnih nedoumica u sudskoj praksi jer sudovi nerijetko ne znaju kako primijeniti stare propise na nove odnose u gospodarstvu. Do sada je zakonodavac u priličnoj mjeri oklijevao s bilo kakvim izmjenama na tom području, što se donekle može i razumjeti jer svaka radikalnija novost dovodi do nesnalaženja u primjeni zakona. Usprkos tome, reforma gospodarskog kaznenog prava je neizbježna. Stoga je cilj projekta predložiti hrvatskom zakonodavcu izmjene Kaznenog, a po potrebi i drugih zakona, kako bi ih se prilagodilo suvremenim potrebama, a hrvatsko kazneno pravo harmoniziralo s drugim europskim kaznenopravnim sustavima, što će biti od osobite važnosti kad Republike Hrvatska postane članicom Europske Unije. Može se očekivati da će ovaj projekt pridonijeti ubrzanju izmjena kaznenog zakonodavstva; budu li pak barem neke ideje iz projekta usvojene, bit će to i najbolji način provjere njegovih rezultata. Rezultati projekta mogu koristiti i sudskoj praksi. 

Natrag