zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2024-6-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Programiranje transformacijskih postupaka za razvoj kondicijskih obilježja 
Voditelj: Dragan Milanović
Ustanova: Kineziološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: U području primijenjene kineziologije uravnoteženo stanje povećane kondicijske pripremljenosti (physical fitness) obuhvaća nekoliko temeljnih sastavnica: tjelesno zdravlje, morfološke karakteristike te funkcionalne i motoričke sposobnosti. Ove sastavnice integrirane u okviru kondicijske pripremljenosti određuju potencijal osobe za izvođenje mnogobrojnih i vrlo raznolikih fizičkih odnosno motoričkih aktivnosti. Sustavno djelovanje na te sastavnice odgovarajućim transformacijskim postupcima poznato je kao kondicijska priprema. Osnovni cilj ovog istraživanja je utvrđivanje kvantitativnih i kvalitativnih promjena funkcionalnih, motoričkih i morfoloških obilježja koje se postižu primjenom programiranih postupaka kondicijske pripreme. Oni će sadržavati trenažne operatore definirane različitim kriterijima za određivanje sadržaja, opterećenja i modaliteta procesa vježbanja. U skladu s planom istraživanja koji će se provoditi u pet godina i imajući u vidu postavljene hipoteze o značajnom utjecaju različitih transformacijskih postupaka u istraživanju će sudjelovati oko 200-300 ispitanika godišnje, što u pet godina iznosi oko 1000-1500 ispitanika. U ovom projektu koristit će se varijable za procjenu funkcionalnih, motoričkih i morfoloških obilježja ispitanika. Dobiveni rezultati naći će svoju primjenu u različitim područjima primijenjene kineziologije prije svega u programiranju procesa vježbanja za razvoj sposobnosti i osobina učenika, sportaša, korisnika programa sportske rekreacije i pripadnika specijalnih postrojbi vojske i policije. 

Natrag