zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-12-4
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Vrednovanje knjižničnih službi i usluga: akademske i narodne knjižnice 
Voditelj: Kornelija Petr
Ustanova: Filozofski fakultet, Osijek 
Sažetak: Javne službe ( i knjižnice) u novom su elektroničkom okruženju snažno izložene tržišnim zakonitostima, pa je nužno redefinirati njihovo poslovanje i podići kvalitetu usluga. Dokazivanje uspješnosti poslovanja organizacije pokazuje se kao jedan od značajnijih čimbenika u ukupnome djelovanju suvremenih knjižnica. Budući da se do sada u Hrvatskoj nije ozbiljnije pristupalo mjerenju uspješnosti ni jedne vrste knjižnica ovaj bi se projekt u početku koncentrirao na dvije vrste knjižnica: narodne i akademske. Narodne su knjižnice zanimljive zbog svoje edukativne i kulturološke prirode, te programima razvijanja obiteljske pismenosti i pismenosti općenito. Akademske knjižnice pak svoju važnost nalaze kod pitanja relevantnih za proizvodnju i uporabu znanstvenih informacija (obje se teme detaljnije istražuju u dvama drugim projektima u sklopu programa istoga programa.) Ciljevi projekta su: istražiti stavove, pripremljenost i spremnost djelatnika narodnih i akademskih knjižnica Hrvatske za provođenje postupaka vezanih uz mjerenje uspješnosti poslovanja, izdvojiti dimenzije uspješnosti, ponuditi mjere uspješnosti za narodne i akademske knjižnice. Hipoteza: Knjižnice u Hrvatskoj pridaju nedovoljnu pozornosti pitanjima unaprjeđivanja uspješnosti poslovanja te njihovi djelatnici nisu dovoljno pripremljeni na provođenje tih postupaka. Nedovoljna svjesnost o kvaliteti koja se pruža odražava se na sve segmente poslovanja, pa time i na kvalitetu razvijanja i unaprijeđivanja čitateljskih navika korisnika. Projektom će se: prikupiti statistički podatci o stanju u knjižnicama i stavovima djelatnika narodnih i akademskih knjižnica Hrvatske o postupcima mjerenja uspješnosti, definirati dimenzija uspješnosti koje će ukazati na razlike između akademskih i narodnih knjižnica, pokazati razlike u stavovima između ravnatelja i djelatnika knjižnica, utjecati na pozitivniji stav knjižničara prema provođenju mjerenja uspješnosti. Provjera rezultata: sudjelovanjem na konferencijama, objavljivanjem radova, izradom mrežnih stranica, objavljivanjem priručnika. Predloženi je projekt od izuzetno velike važnosti ne samo za knjižničnu zajednicu Hrvatske, nego i za sve njihove interesne skupine budući da predanost kontinuiranom poboljšanju kvalitete knjižnica pridonosi kontinuiranom podizanju razine i obrazovanja, i znanstveno-istraživačkog rada, i općenito, razvijanju boljih i kvalitetnijih čitateljskih navika građana Republike Hrvatske. 

Natrag