zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Harmonizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća 
Voditelj: Katarina Žager
Ustanova: Ekonomski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Mala i srednja poduzeća čine značajan dio ukupnog hrvatskog gospodarstva. Iako se u posljednje vrijeme sve veći naglasak stavlja upravo na razvoj malog i srednjeg poduzetništva ipak još uvijek postoje područja njihovog djelovanja koja nisu sustavno regulirana na zadovoljavajući način. Jedno od tih područja je i područje financijskog izvještavanja. Mala i srednja poduzeća u RH dužna su primjenjivati iste računovodstvene standarde kao i velika poduzeća i poduzeća koja kotiraju na burzama. Takvo stanje uzrokuje brojne probleme u primjeni i osiguranju kvalitetne informacijske podloge, a posljedično i probleme u poslovnom odlučivanju. To zapravo znači da je postojeći sustav financijskog izvještavanja složen i neprimjeren informacijskim potrebama malih i srednjih poduzeća. Upravo iz tih razloga izvještaji se sastavljaju primarno za potrebe eksternih korisnika, prije svega zbog poreznih propisa, dok su interni izvještaji za potrebe odlučivanja i upravljanja nedovoljno zastupljeni ili ih uopće nema. Temeljem navedenog proizlazi da mala i srednja poduzeća trebaju novu računovodstvenu regulativu, usklađenu sa međunarodnim pravilima i prilagođenu potrebama naših poduzetnika koja će reflektirati kvalitetnu informacijsku podlogu kako za interne tako i za eksterne korisnike. Novim Zakonom o računovodstvu formalno je uvedena mogućnost primjene drugačijih računovodstvenih standarda upravo za ova poduzeća. Budući da u RH, za sada, ne postoje posebni računovodstveni standardi za mala i srednja poduzeća temeljni cilj ovog projekta je dati puni doprinos izradi upavo takvih standarda. Stoga je kao krajnji rezultat sveukupnog istraživanja na ovom projektu moguće očekivati novi model financijskog izvještavanja za mala i srednja poduzeća, usklađen sa standardima financijskog izvještavanja razvijenih zemalja i prilagođen potrebama naših korisnika. U cilju provjere i valorizacije istraživanja rezultati pojedinih faza bit će javno objavljivani te valorizirani u poslovnoj praksi. U tom smislu ovo će istraživanje predstavljati značajan doprinos harmonizaciji financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća. Standardizacija i harmonizacija financijskog izvještavanja preduvjet je prepoznatljivosti i komparabilnosti financijskih izvještaja naših poduzeća sa financijskim izvještajima drugih zemalja što je i jedan od temeljnih preduvjeta uklapanja u europske i svjetske integracijske procese. 

Natrag