zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Tercijarna logistika - čimbenik uključivanja RH u europski gospodarski sustav 
Voditelj: Ratko Zelenika
Ustanova: Ekonomski fakultet, Rijeka 
Sažetak: Znanstveni problem istraživanja: Premda se više desetljeća u visokorazvijenim državama izučavaju različiti fenomeni klasične logistike, u Republici Hrvatskoj gotovo da nema studije i rasprave u kojoj se tretiraju suvremeni fenomeni tercijarne logistike te da se oni stavljaju u funkciju uključivanja Hrvatske u europski gospodarski sustav. Takvo stanje implicira mnogobrojne negativne posljedice. Objekt znanstvenoga istraživanja je tercijarna logistika, a koja obuhvaća ove specijalističke logistike: trgovinsku, transportu, prometnu, manipulacijsku, skladišnu, distribucijsku, špeditersku, agencijsku, kurirsku, hotelijersku, ugostiteljsku i turističku logistiku. Temeljna znanstvena hipoteza: Tercijarna logistika kao znanost i tercijarna logistika kao aktivnost predstavlja conditio sine qua non uključivanja Republike Hrvatske u europski gospodarski sustav. Važniji ciljevi istraživanja: Za svaku specijalističku tercijarnu logistiku (npr. trgovinsku, transportnu, prometnu, špeditersku) istražiti važnije teorijske i praktične probleme, analizirati i ocijeniti stupanj razvoja, dijagnostificirati uzroke i posljedice sadašnjega položaja u odnosu na takve logistike u europskim državama, te ponuditi znanstveno utemeljena rješenja, mjere, modele, instrumente, nositelje... kojima bi se moglo pozitivno utjecati na učinkovito uključivanje hrvatskoga gospodarstva u europski gospodarski sustav. Očekivani rezultati: Za svaku specijalističku tercijarnu logistiku odredit će se najvažniji teorijski i praktični problemi, dat će se ocjena stupnja razvijenosti, utvrdit će se uzroci i posljedice sadašnjega položaja, usporedit će se s takvim logistikama većine europskih država, predložit će se konkretni model, mjere, rješenja, instrumenti (...) za brži rast i razvoj tercijarnih logistika te njihovo približavanje standardima visokorazvijenih europskih država. Načini provjere rezultata: Rezultati će se istraživanja objavljivati u referentnim časopisima i na znanstvenim skupovima i savjetovanjima. Važnost predloženoga istraživanja proizlazi iz činjenice da prosječni troškovi tercijarnih logistika u prodajnoj cijeni domaćih proizvoda na inozemnom tržištu sudjeluju više od 50% u tranzicijskim državama, što je više za oko 50% u odnosu na takve troškove u visokorazvijenim državama. Povećanje kvalitete i smanjenje logističkih troškova u cijeni koštanja i prodajnoj cijeni domaćih proizvoda predstavlja temeljnu pretpostavku za povećanje konkurentnosti domaćih proizvoda na inozemnom tržištu. 

Natrag