zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-12-4
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Modeliranje distribucijskih kanala za ekološke proizvode i zaštita potrošača uRH 
Voditelj: Vesna Brčić-Stipčević
Ustanova: Ekonomski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Hrana je proizvod svakodnevne potrošnje i nalazi se u fokusu istraživanja raznih struka širom svijeta. Neprijeporna je povezanost zdrave i radno sposobne populacije i načina prehrane, pa se u razvijenim zemljama sve više pažnje poklanja kontroli proizvodnje prehrambenih proizvoda i edukaciji stanovništva. Posljedica je povećana svijest stanovništva o potrebi biranja prehrambenih proizvoda prema nekim kriterijima, a građani su posebno pažljivi kada je riječ o prehrambenim proizvodima. U posljednjem desetljeću zbog novih znanstvenih spoznaja i za zdravlje i život opasnih incidenata, kao što je pojava kravljeg ludila, nepoznanice i nedoumice vezane uz genetski modificirane organizme i hranu, potaknule su stanovnike u cijelom razvijenom svijetu na konzumaciju namirnica kontroliranog porijekla. Posljedica ovakvih stavova stanovništva je povećana potražnja ekološki proizvedenog voća i povrća. Kvaliteta ove posebne kategorije poljoprivrednih proizvoda osim dobrog sjemena autohtonih sorti, načina uzgoja ovisi i o pravilno odabranim kanalima distribucije i kontroli cijelog distribucijskog ciklusa te učinkovitoj zaštiti potrošača na ozemlju RH. Ovaj projekt kao dio programa Modela konkurentske sposobnosti ponude ekoloških proizvoda na tržištu EU ima slijedeće ciljeve i očekivane rezultate: 1. Analiza postojećih kanala distribucije ekoloških proizvoda u RH i detekcija njihovih slabosti i usporedba s načinom distribuiranja u odabranim zemljama EU 2. Utvrditi stavove i preferencije potrošača u opskrbi ekološki proizvedenih proizvoda 3. Priprema i stvaranje učinkovitog modela distribucije istraživanih proizvoda u RH usklađenog sa direktivama EU 4. Prijedlog mjera zaštite potrošača na području RH u funkciji povećanja kvalitete ponude ekoloških proizvoda. Temeljem realizacije navedenih ciljeva i stvaranja modela distribucije provjera i primje-njivost modela realizirala bi se na odabranim malim i srednjim proizvođačima ekoloških proizvoda u RH kao pilot projekt. Ovaj projekt je u funkciji definiranja efikasnog distribucijskog modela ekoloških proizvoda i pripreme hrvatskih poduzetnika u djelatnosti poljoprivrede za ulazak u EU. Ovo istraživanje je od ključne važnosti za stanovnike RH i turiste jer se očekuje se da će kao rezultat ovog istraživanja biti uspostavljen pouzdani sustav kontrole kvalitete poljoprivrednih proizvoda i staranje normi ponašanja poduzetnika i potrošača. 

Natrag