zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-1-17
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Modeli računovodstvenog izvještavanja i harmonizacija sa zahtjevima EU 
Voditelj: Vinko Belak
Ustanova: Ekonomski fakultet, Split 
Sažetak: - Ključne polazišne spoznaje Financijsko računovodstvo u RH temelji se na MSFI i hrvatskim poreznim propisima. Međutim, računovodstveno izvještavanje za listana društva i ostala društva nije u dovoljnoj mjeri definirano u MSFI. Osim toga izvještavanje bi radi harmonizacije trebalo biti usklađeno i sa zahtjevima EU. Može se reći da sadašnji oblici izvještavanja ne zadovoljavaju kvalitetno sve zahtjeve koji se pred njih postavljaju posebno u praktičnom smislu. Osim toga, promjene u MSGI značajno će utjecati na iskazivanje rezultata poslovanja. Poseban problem su razlike u računovodstvenim i poreznim zakonima i utjecaju tih razlika na izvještavanje. Poseban segment problema računovodstvenog izvještavanja je provjera usklađenosti izvještaja s adekvatnim propisima i suzbijanje manipulacija. Zbog toga treba istražiti i segment revizije i njenog utjecaja na kvalitetu izvještaja. - Ciljevi i hipoteza Cilj je predložiti različite modele računovodstvenog izvještavanja i revizije koji će osigurati kvalitetnije računovodstvene informacije za ciljane korisnike. Osnovna je hipoteza (pretpostavka) da će predloženi modeli financijskog izvještavanja rezultirati kvalitetnijim i prikladnijim informacijama za donošenje poslovnih odluka. - Očekivani rezultati Očekuju se znanstveni dokazi da će predloženi model osigurati kvalitetnije računovodstvene izvještaje za ciljane skupine korisnika. - Način provjere rezultata Rezultati će se provjeravati na slijedeći način: a) Metodom komparacije (uključivo sintezu i analizu) b) Empirijsko istraživanje sekundarnih podataka c) Empirijsko istraživanje pomoću ankete i intervjua d) Statističkim metodama će se raditi obrada prikupljenih podataka u cilju donošenja zaključaka. - Važnost predloženoga istraživanja. Razvijanjem financijskog tržišta u RH, uključivanjem u europske integracije i globalizacijom poslovanja, pitanje računovodstvenog izvještavanja tj. sadržaja, kvalitete i transparentnosti izvještaja naglo dobiva na važnosti. Poboljšanje kvalitete financijskog izvještavanja u RH može bitno utjecati na privlačenje stranog kapitala. 

Natrag