zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-12-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Valorizacija selektivnih oblika turizma u održivom razvitku ruralnih prostora 
Voditelj: Desimir Bošković
Ustanova: Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč 
Sažetak: Valorizacija brojnih prednosti kojima obiluju ruralni prostor Istre polazi od slijedećih ključnih polazišta: - sve je manji interes turističkog tržišta za dosadašnji masovni turizam industrijskog tipa identificiran s brojem noćenja - neophodna je konsolidacija postojeće masovne turističke ponude s održivim razvitkom selektivnih oblika turističke ponude na neizgrađenim ruralnim prostorima, - oblikovanje turističke ponude temeljiti na kvaliteti, različitosti i pojačanoj brizi o stanju okoliša i održivom razvoju. Ciljevi istraživanja projekta su : - dokazati kako će komplementarni razvitak selektivnih oblika turizma na ruralnim prostorima doprinijeti izmjeni strukture postojeće masovne turističke ponude, - dokazati kako će razvitak novih selektivnih oblika turizma na ruralnim prostorima dinamizirati rast ukupne turističke potrošnje, povećati potrošnju autohtonih poljoprivrednih proizvoda Istre ( vino, rakija, maslinovo ulje, pršut, sir i dr.), - dokazati povećanje blagostanja stanovništva ruralnih prostora kroz razvoj poduzetništva, proizvodnjom hrane i pića vrhunske kvalitete i njihovom prodajom na sajmovima, burzama, tržnicama, vinskim cestama, cestama ulja, meda i sl. Glavna hipoteza projekta je: - ruralni prostori u Istri predstavljaju veliki potencijal za razvitak selektivnih oblika turizma koji, radi blizine tržišta i mora, ekološke očuvanosti, neizgrađenosti, resursa za proizvodnju i plasman autohtonih proizvoda hrane i pića, mogu povećati konkurentnost i ekonomske učinke od turizma i poljoprivrede, ako se prostorno planski kvalitetno usmjere održivom razvoju i tržišnim trendovima. Očekivani rezultati istraživanja su : • Tržišno-tehnološka, ekonomsko-financijska, marketinška i ekološka razrada ideja i scenarija razvitka turizma i poljoprivrede na ruralnim prostorima, • Osmišljavanje i zaštita tipičnih-autohtonih proizvoda ruralnog prostora, kao što su to: pršut, sir, tartufi, vino, maslinovo ulje, i sl., te organizacija njihovog plasmana • Osmišljavanje i projektiranje tipičnih objekata za smještaj, trgovinu i prehranu turista, sport, zabavu i rekreaciju u skladu s autohtonom arhitekturom, Rezultati istraživanja provjerit će se modeliranjem, input-output analizom, ekonometrijskim metodama, statističkim metodama, analizom i sintezom. Važnost predloženog istraživanja ogleda se u ekološkoj očuvanosti ruralnih prostora, boljoj tržišnoj valorizaciji i iskorištenosti svih gospodarskih resursa. 

Natrag