zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-12-4
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: TEORIJA I PRAKSA INSTITUCIONALNOG PRISTUPA REGIONALNOM RAZVOJU 
Voditelj: Ivana Barković
Ustanova: Pravni fakultet, Osijek 
Sažetak: Regionalni razvoj postaje jedna od najizazovnijih tema u doba globalizacije koja sve veću odgovornost za ekonomski razvoj neke zemlje prebacuje s nacionalnog gospodarstva na regionalna. Do sada se regionalni razvoj proučavao u okrilju neoklasične teorije rasta, no u novije doba sve je veći interes za institucionalnom ekonomijom i endogenom teorijom rasta koja uspješnost regionalne ekonomske performanse procjenjuje na temelju mobiliziranja endogenih potencijala neke regije koji proizlaze iz ekonomskih, političkih i društvenih specifičnosti regije. Mnogobrojne znanstvene i empirijske studije bavile su se izučavanjem i dokazivanjem učinaka institucija na razlike u stopama rasta i razvoja između zemalja, a recentna literatura bilježi sve više autora koji izučavaju institucije potrebne za efikasnu provedbu regionalnih razvojnih politika. Uzimajući u obzir teorijska promišljanja o regiji kao važnom izvoru konkurentske prednosti i ekonomske organizacije u globalnoj ekonomiji, te empirijskim studijama o uspjehu visoko dinamičnih regionalnih gospodarstva i industrijskih distrikta, cilj je ovog projekta identificirati, razvijati i jačati institucije sposobne uspješno kanalizirati regionalne razvojne politike te ih uključiti u kontekst nacionalnog upravljanja regionalnim razvojem Hrvatske. Posebna pozornost će se posvetiti analiziranju stanja i perspektive institucijske dinamike Istočne Hrvatske koja bi bila najprikladnija za razvoj uzimajući u obzir njezine tehnološke, institucionalne i kulturološke karakteristike. Projekt će doprinijeti akademskoj izgradnji znanja o novoj institucionalnoj ekonomiji i njezinoj primjeni u ekonomici regionalnog razvoja. Rezultati teorijskog i empirijskog istraživanja poslužit će praktičarima reformirati i inovirati upravljanje lokalnim i regionalnim razvojem koji je kontinuirano izazvan sve globalnijom ekonomijom, revolucionarnim razvojem informacijske i komunikacijske tehnologije te potrebom za održivim razvojem. Regionalni razvoj i institucije koje izravno odgovaraju zahtjevima upravljanja regionalnim razvojem u doba globalizacije od velike su važnosti u procesu priprema Hrvatske za punopravno članstvo u EU jer će glavni kanal koji podupire ekonomsko sustizanje Hrvatske za njezinim naprednijim članicama biti strukturna politika EU koja se upravo fokusira na regije i njihovu sposobnost uspješnosti i međusobne suradnje u novim tržišnim i regulatornim okvirima. 

Natrag