zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-1-17
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Hrvatska i Europska unija - stanje i perspektive 
Voditelj: Aleksandar Bogunović
Ustanova: Ekonomski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Globalna ekonomija i regionalni integracijski procesi i njihova dugoročna perspektiva ovisi o rastu blagostanja, kao višedimenzionalne pojave zemalja članica. Samim tim sadašnja stanja i perspektive valja valorizirati s ekonomske točke gledišta i sustava vrijednosti, te u okviru integracijskih procesa osigurati reproduciranje vrijednosti zemalja članica. Istraživanje je usmjereno na sagledavanje i komparacije gospodarske strukture Hrvatske, temeljnih faktora, uključivo institucionalnih, te proizvodnih orjentacija i tehnologije. Pored toga istraživanje će biti usmjereno na sagledavanje budućih kretanja te mjera i instrumenata ekonomske politike relevantnih za ostvarivanje budućeg razvoja. Mjere i instrumenti Integracije i Hrvatske podrazumjevaju simbiozu u svrhu razvojne homogenizacije Hrvatske i EU. Smanjivanje jaza ekonomske razvijenosti temeljni je cilj prilagodbi u svim fazama integriranja Hrvatske u EU. Disproprocije su višedimnezonalna pojava (ekonomska, socijalna, politička, tehnološka, ekološka i dr.) nastala u relativno dugoročnom vremenskom procesu, pa je i njihovo otklanjanje dugoročne prirode. Potrebnu konvergenciju u razvijenosti uvjetovana je konvergencijom pretpostavki koje određuju razvoj (faktori, gospodarski sustav, politika). Naznačene pretpostavke (faktore) slabije razvijene zemlje mogu poboljšavati ciljanim i komplementarnim mjerama ekonomske politike Hrvatske i EU. Istraživanje će se pozabaviti funkcijom javnog sektora, eksternim ekonomijama i disekonomijama. U istaživanju će se koristiti, kao uzorna jedinica, EU što podrazumjeva milje tržišta i konkurencije, smanjivanja barijera i slobodu kretanja faktora, roba i usluga. To ujedno implicira izučavanje stanja i potrebnih promjena u sektorskim politikama (agrarna, industrijska, prometna, regionalna), ljudskim resursima, tehnologiji i tržištu rada. Očito istraživanje naznačene teme je višedimenzionalno i nezaobilazno s aspekta sadašnjih, a još više budućih odnosa između EU i Hrvatske. Istraživanje je od posebnog interesa za strukturiranje buduće ekonomske politike Hrvatske. 

Natrag