zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-12-4
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Koncepcija razvoja zdravstvenog i kulturnog turizma u Hrvatskoj 
Voditelj: Nevenka Čavlek
Ustanova: Ekonomski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Razlozi za istraživanje zdravstvenog i kulturnog turizma u Hrvatskoj proizlaze iz činjenice da je kulturni turizam sastavnica svih oblika turizma, a da u strukturi turističke potražnje i ponude kulturni elementi dobivaju primarni značaj i u zdravstvenom turizmu. Koncepcija razvoja zdravstvenog i kulturnog turizma temelji se na istraživanju domaće i inozemne turističke potražnje, vrsta i oblika turističke ponude te raspoloživih resursa za implementaciju u hrvatskom turizmu. Koncepcija razvoja zdravstvenog turizma utvrdit će se regionalno i to u kontinentalnom području (toplički centri), u jadranskom turističkom području te planinskim turističkim centrima. Koncepcija razvoja kulturnog turizma obuhvatit će lokalitete s naglašenom kulturno-povijesnom baštinom, kao i ukupne potencijale i njihovu valorizaciju u hrvatskom turizmu. Ciljevi ovog istraživanja su: 1)Izvršiti kritičku analizu postojećeg stanja zdravstvenog i kulturnog turizma u Hrvatskoj 2)Istražiti tržišne potencijale za kreiranje i inoviranje zdravstvenih i kulturnih sadržaja u hrvatskom turizmu 3)Definirati koncepciju razvoja zdravstvenog i kulturnog turizma u Hrvatskoj prema kriterijima održivog razvoja i dati preporuke za implementaciju u turističkim destinacijama 4)Valorizirati ekonomske učinke zdravstvenog i kulturnog turizma u Hrvatskoj. U skladu s ciljevima postavljene su i hipoteze istraživanja: 1)Postojeća ponuda zdravstvenog i kulturnog turizma u Hrvatskoj ne odgovara sadržajno i kvalitativno suvremenoj turističkoj potražnji 2)Usklađenje kapaciteta ponude sa suvremenim trendovima kretanja međunarodne turističke potražnje značajno će utjecati na smanjenje sezonalnosti hrvatskog turizma 3)Nova koncepcija omogućit će održivi razvoj zdravstvenog i kulturnog turizma u Hrvatskoj te podizanje razine kvalitete postojeće ponude 4)Postoji visok stupanj korelacije između novih sadržaja zdravstvenog i kulturnog turizma i njihovih ekonomskih učinaka. Očekivani rezultati mogu se sagledati kroz znanstveni doprinos i implementaciju u hrvatskom zdravstvenom i kulturnom turizmu. Znanstveni doprinos proizlazi iz kreiranja nove razvojne koncepcije, definiranja razvojnih zona na razini turističkih destinacija te ekonomske učinkovitosti razvoja zdravstvenog i kulturnog turizma u Hrvatskoj. Provjera rezultata istraživanja izvršit će se pomoću općih znanstvenih i metoda deskriptivne statistike. Značaj Projekta proizlazi iz znanstvenog doprinosa teoriji turizma te implementaciji u hrvatskom turizmu. 

Natrag