zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-12-4
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Marketinški pristup oblikovanju identiteta jadranskog prostora 
Voditelj: Biljana Crnjak-Karanović
Ustanova: Ekonomski fakultet, Split 
Sažetak: Polazeći od značenja hipoteze koja počiva na potrebi inoviranja i razvijanja identiteta jadranskog prostora kao mega proizvoda, te uvažavajući činjenicu da Hrvatska spada u skupinu malih tranzicijskih zemalja, što implicira potrebu intenzivnijeg uključivanja u proces razmjene na međunarodnom tržištu, ovim se projektom nastoje ostvariti tri razine ciljeva. Prva se odnosi na identifikaciju specifičnih razlikovnih prednosti, vrijednosti i resursa jadranskog prostora koji imaju potencijal izgradnje željenog identiteta, te konkurentskih prednosti jadranskog prostora kao mega proizvoda. U tom kontekstu nastoji se kreirati konceptualni model oblikovanja identiteta koji će podržavati izgradnju dugoročne održive pozicije razvoja za svaku skupinu dionika: lokalno stanovništvo, turisti, financijske institucije, uslužne tvrtke, investitori, državna i lokalna vlast, te neprofitne institucije. Druga se razina ciljeva odnosi na dijagnosticiranje tekuće situacije, identificiranje glavnih problema i uzroka njihovog nastanka te na razvijanje vizije željenog identiteta jadranskog prostora kao mega proizvoda. U okviru ove razine ciljeva, mogu se identificirati dva, međusobno povezana pod-cilja. Prvim se nastoji utvrditi što se događa s državama, regijama, gradovima, u uvjetima dinamičkih tehnoloških promjena, rastuće globalne konkurencije, promjena u svjetskoj ekonomiji, te što uspješni mega proizvodi čine i koje strategije primjenjuju. Drugim se nastoje uočena pozitivna iskustva i uspješne strategije oplemeniti i u prilagođenom obliku primijeniti i na jadranski prostor kao mega proizvod. Treća razina ciljeva odnosi se na oblikovanje specifičnih strategija koje mogu pridonijeti inoviranju i revitalizaciji jadranskog prostora i intenzivnijem uključivanjem u proces razmjene na međunarodnom tržištu. U okviru ove razine ciljeva, oblikovati će se specifični mix makro i mikro strategija, što će pridonijeti postizanja sinergijskih učinaka. U okviru ove razine ciljeva, mogu se identificirati dvije skupine pod-ciljeva. U okviru prve skupine pod-ciljeva, članovi projektnog tima će preispitati, modificirati i dati prijedlog mixa strategija za različite scenarije. U drugoj skupini pod-ciljeva, alternativnim scenarijima se pristupa s motrišta ostalih projekta, što bi u konačnici rezultiralo transdisciplinarnim rješenjem razmatranih problema. 

Natrag