zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-12-4
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih projekata - 1. ciklus
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji
Projekt: Strategija ekonomsko-socijalnih odnosa hrvatskog društva 
Voditelj: Helena Blažić
Ustanova: Ekonomski fakultet, Rijeka 
Sažetak: Unatoč kontroverznim rezultatima istraživanja, većina rezultata ukazuje na zaključak da visoki stupanj dohodovne nejednakosti djeluje nepovoljno na ekonomski razvoj i rast. Ta istraživanja u Hrvatskoj još su na početku. Također, nije istraživan međuodnos dohodovno-socijalne i monetarno-bankarske sfere te polja državnih financija (deficit) i javnog duga s posljedicama na gospodarski razvoj, poduzetništvo i zapošljavanje. Cilj je planiranog istraživanja utvrditi znanstveno utemeljena polazišta za osmišljavanje strategije ravnotežnog modela gospodarsko-socijalnog razvoja i to s naglašeno višom stopom korištenja raspoloživih ekonomskih resursa, ravnotežnim dohodovno-socijalnim odnosima i s primjerenom funkcijom poreznog i financijskog sustava u tome. Stoga, nalazima najsuvremenije ekonomske teorije i metodama analize istražit će se i utvrditi bitne činjenice međuovisnosti gospodarskog razvoja i rasta, razdiobe dohotka, dohodovnih nejednakosti, socijalne stratifikacije te sustava i politike oporezivanja, prije svega, na slučaju gospodarsko-socijalnog sustava Republike Hrvatske. U tom smislu planira se vremenska dinamika rezultata istraživanja, tako da bi se nakon prve istraživačke godine osigurala analitičko-dokumentacijska i metodološka osnova za modelske simulacije i optimizacije te naznake nove poslovne orijentacije banaka i mogućnosti institucija financijskih tržišta u poticanju investiranja. Također, nakon toga osmislila bi se polazišta strategije ekonomsko-socijalnih odnosa i njihovog uravnoteženja s fokusiranjem istraživanja na rezultate, nakon treće godine, na restrukturiranje fiskalnog, odnosno, poreznog sustava i dijelova financijskog sustava (povezanost dijela monetarno-bankarskog sustava i financijskog tržišta s državnim financiranjem posredstvom javnog duga). 

Natrag